Ideen til Land Art Rebild opstod i august 2012. Det næste årstid blev indhold og form diskuteret og formuleret, og der blev søgt penge til at gå i gang.


Land Art Rebild vil blandt andet realisere gennemarbejdede land art værker af høj kunstnerisk kvalitet. Gerne opstået i en proces, som involverer og engagerer børn og voksne, så de efterfølgende føler glæde over og ejerskab til værkerne.

Land Art Rebild har også været pilotprojekt i forhold til Kulturaftale Nordjyllands fyrtårns-projekt LAND-SHAPE, Land Art North Denmark, som afvikles i årene 2015-2016, og som har det som sit mål, at udvikle land art til at være en af regionens styrkepositioner. Et mål, der ligger i direkte forlængelse af Land Art Rebilds langsigtede vision: "en samlet land art satsning i de 11 nordjyske kommuner, med markante og eksperimenterende kunstværker, der bidrager til nye og overraskende nuancer i oplevelsen af Nordjyllands spektakulære natur."

 

Anne Margrethe Bergh: Who am I to deserve this Land?

Realiseringen af Land Art Rebild er delt op i to faser:

I fase 1, der løb fra august 2012 til udgangen af 2014, ønskede Land Art Rebilds forslag til nuancerede tolkninger af både land art som genre og af Rebild Kommune. Læs mere om fase 1 HER


I fase 2, der indledes i efteråret 2014, ønsker Land Art Rebild at realisere de værker, der er opstået i fase 1 og at etablere et nordisk Land Art Center. Læs mere om fase 2 HER


HOME