Lige nu arbejder Land Art Rebild på at realisere to af forslagene fra fase 1:

Viel Bjerkeset Andersen: Opus Groma

"Descend, bold traveller, into the crater of the jökull of Snæfell, which the shadow of Scartaris touches before the Kalends of July, and you will attain the centre of the earth."
(Jules Vernes: "Journey to the Centre of the Earth", 1864)


Å entre Thingbæk kalkminer, som allerede på 1930-tallet ble benyttet som kulisser for en rekke av billedhuggeren Anders Bunnegaards (1864-1937) egne skulpturmodeller, senere supplert med gipsmodeller fra billedhuggeren C. J. Bonnesen (1868-1933), ga meg assosiasjoner til Jules Vernes klassiske roman "Reisen til Jordens Indre" - å tre inn i en verden fra en annen tid.

Den absurde opplevelsen av heroiske og historiske skulpturer og avbildninger plassert i de fascinerende kalkhulene, med kropper og ansikter i relieff direkte hugget i kalkveggene, dramatisk lyssatt, og slik med dagens blikk, kunne oppholde seg i en historisk tid med andre idealer.

Med denne erfaringen, ble det raskt klart for meg at det nærliggende krateret, en 100 år gammel feilsprengning, kunne bli et interessant kunstprosjekt og pendant til kalkminene slik de fremstår idag.

Groma er et gammelt latinsk instrument for å tegne rette vinkler brukt i kartlegging av omgielser, og videre utviklet i bl.a solur.

Krateret ligger i en helning mot sydøst. Kunstprosjektet Opus Groma inviterer deg ned i krateret, og mens du vandrer nedover forsvinner utsikten og alle omgivelsenes lyder. Blikket søker nedover til en konveks kjerne som tar imot og speiler himmelen.

I kunstprosjektet Opus Groma forholder utformingen av kraterets senter seg til kardinalretningene og horisontalen. Slik får du en mulighet til å oppdage subtile forandringer i himmelretningenes lys.

Alene her nede, kan sola føles intens og stillheten påtrengende, men det kan også være et sted for nye blikk, der du også kan åpne opp for andre tanker.
- Hvis du tar deg tid til en reise inn i ditt eget sinn.

Ønsker du ikke å entre krateret, kan du sitte ved kraterets toppkant og nyte både utsikten og prosjektet.

Krateret renses for kratt, men tre store trær får stå. Kunstprosjektet bygges av plasstøpt hvit betong, og den konvekse kjernen av høypolert mørk grå eller svart stein. Opus Groma har pr. august 2016 modtaget støtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond, Statens Kunstnerstipend og Rebildcentret.

Læs mere om Viel Bjerkeset Andersen her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Viel Bjerkeset Andersen

Mikael Hansen: Reservat

 

 

 

 
Værket er en kommentar til den eksisterende miljødebat og længslen efter uberørt natur - et "naturreservat" der opføres på en nærmere aftalt lokalitet i Rold Skov.

Forslaget prætenderer ikke at have nogen form for videnskabelig interesse, men skal udelukkende ses som en kunstnerisk installation, der har det irrationelle formål at stille spørgsmål og kommentere aktuelle begivenheder.

Afhængig af den valgte lokalitet tilpasses installationen omgivelserne. Skitsematerialet skal derfor ses som et eksempel på én løsningsmodel.

Det skitserede "Reservat" har en udstrækning på 30 x 30 m. Hegnet er 4 m højt (til knækket) og udhænget med en vinkel på 450 måler 60 cm.

 

 

 

 

 

 


Det udvalgte område indhegnes med et trådhegn og af visuelle (og praktiske) grunde monteres en aflåst låge, hvorpå der opsættes et skilt med en forklarende tekst. 


På et kort er placeringen, som skitsematerialet tager udgangspunkt i, markeret med et X. Denne placering i Sønderskov syd for Rebild by er valgt efter research i marts måned 2014, men skal ses som et forslag, da installationen i princippet kan opføres "hvor som helst". Det foreslåede område er imidlertid udvalgt under hensyntagen til, at der ikke skal fældes større træer for at give plads til installationen - men lignende biotoper, der måtte passe bedre ind i skovstyrelsens planer, findes naturligvis mange steder i Rold Skov.

Under arbejdet med opsætningen må hegnsfirmaet ikke komme inden for reservatets ydergrænser, der skal fremstå uberørt. De nødvendige maskiner vil derfor under opsætningen skabe en rydning uden om og rundt om hegnet – hvilket kun har den fordel at der således bliver skabt en sti, der giver publikum mulighed for at gå rundt om indhegningen og dermed på nærmeste hold iagttage "den uberørte natur" i reservatet.

Læs mere om Mikael Hansen her

 

HOME