I fase 2 ønsker Land Art Rebild at skabe og formidle land art kunst i respekt for natur og miljø via et nordisk og forskningbaseret center og erfaringsudvekslingsforum, der appelerer både til den passionerede kunstelsker og til den kulturuvante.

Land Art Rebild ønsker at:
- Tiltrække et professionelt kunstmiljø.
- Involvere og engagere lokale borgere og borgergrupper.
- Tiltrække turister, kunstinteresserede og andre gæster til området.

Det kan ske ved at iværksætte aktiviteter som f.eks.:
- Residency for land art kunstnere.
- Konferencer og seminarer.
- Udstillinger om og med land art.
- Formidling / workshops.
- Koordinering af land art projekter i Rebild Kommune.
- Udgivelse af publikationer, videoer, mm.
- Opbygge et land art bibliotek – både fysisk og virtuelt.
- Samarbejde med andre land art tiltag i Norden.

Kernen er nordisk land art af høj kvalitet. Her tænkes både på traditionel land art, men også på projekter, der udfordrer genren og afprøver dens grænser. Det hele bygges op langsigtet med 1-2 færdige land art værker om året som mål. 1. etape er de værker, der blev præsenteret i forbindelse med Land Art Rebild udstillingen i Rebildcentret - Thingbæk Kalkminer i september 2014.

Solfrid Olette Mortensen og Urs R. Trinkler: from eARTh to air